All Stars / Stills list / Chapter 21 Episode 6 - Still - Osaka Shizuku


Story

Chapter 21
Troubled Shizuku's Innocence


Episode 6
Guerrilla Gig! Round Two!

ในไลฟ์ของชุมนุม ระดับการแสดงของชิสึคุต่างจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเมื่อชิสึคุเดินเข้ามาหาคุณและคาสึมิ ชิสึคุกับคาสึมิก็ปะทะคารมกันอีกครั้ง เมื่อคาสึมิพูดบอกว่าจะแสดงสิ่งที่ชิสึคุไม่รู้ให้ในไลฟ์แบบกองโจรครั้งหน้า ชิสึคุก็เริ่มหวั่นไหวขึ้นมา...

Translate from Japanese to English
Image
Transparent
Made by Loloshroom
Transparent
Idols
Suggest edit
Share